Rozejście mięśnia
prostego brzucha

Kompendium wiedzy z zakresu
Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha

Wywiad z lekarzem Piotrem Bijakiem

Czy przed badaniem należy się jakoś przygotować? Być na czczo, wypić określoną ilość płynu? Mieć pełen/pusty pęcherz?

Badanie ultrasonograficzne samych powłok jamy brzusznej nie wymaga specjalnego przygotowania, ponieważ obejmuje badaniem struktury znajdujące się przed jelitami i gaz w nich zawarty nie zakłóca istotnie ocenianego obrazu. Nie miej jednak zaleca się unikanie bezpośrednio przed badaniem ciężko strawnych posiłków.

Czy można sprawdzić stan mięśni na usg?

Podczas badania USG mięśni można ocenić ich wymiary porównując je ze stroną przeciwną, ocenić ruchomość mięśnia, rodzaj ewentualnych zaburzeń ruchu lub zachowanie się zmian patologicznych w mięśniu podczas ruchu. Badania to stosuje się również w ocenie zmian pourazowych.

Czy można sprawdzić stan kresy białej na USG?

Podczas badania USG można ocenić dokładną szerokość kresy białej oraz jej przebieg. Ma to znaczenie podczas monitorowania leczenia rozstępu mięśnia prostego brzucha oraz doborze dalszych ćwiczeń.

Czy badania ultrasonograficzne wykazują różnicę w rozejściu mięśnia prostego pomiędzy kobietami rodzącymi naturalnie, a tymi które miały cesarskie cięcie?

Przy pomocy badania ultrasonograficznego nie wykazano istotnych różnic w szerokości rozejścia mięśnia prostego brzucha pomiędzy kobietami, które rodziły naturalnie, a tymi które rodziły poprzez cesarskie cięcie. Jedyna praca na ten temat autorstwa Sancho MF z 2015 roku przeprowadzona była na bardzo małej grupie pacjentek. Brak jest większych randomizowanych badań na ten temat.

Czy rozstęp mięśnia prostego brzucha może sugerować jakieś choroby naczyń w obrębie jamy brzusznej?

Brak jest dostatecznej wiedzy w chwili obecnej, aby wiązać rozstęp mięśnia prostego brzucha z patologiami układu krążenia (w kontekście nieprawidłowości kolagenu). W 2009 roku w Vascular została opublikowana praca, w której nie potwierdzono zależności pomiędzy rozstępem mięśnia prostego brzucha, a tętniakiem aorty brzusznej.

Czym różni się USG powłok brzusznych od USG jamy brzusznej?

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, w związku dużym obszarem, złożoną budową anatomiczną, wymaganym odpowiednim doświadczeniem i potrzebnym czasem na przeprowadzenie badania, USG powłok brzusznych jest uznawane za odrębne badanie ultrasonograficzne i nie obejmuje oceny narządów jamy brzusznej.

 

lek. med. Piotr Bijak

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Autor licznych prac naukowych oraz artykułów, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Na co dzień pracujący w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Jego główne zainteresowania to kardiologia, angiologia i ultrasonografia. Uczestnik wielu kursów doskonalących z tego zakresu.

Jesteś fizjoterapeutą i zajmujesz się terapią Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha?

Wypełnij formularz, prześlij certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i dołącz do grona specjalistów Rozejścia Mięśnia Prostego Brzucha (RMPB)!

Serwis powstał przy współpracy z Centrum Medycznym Meavita.


do góry